Återvinning
Kapacitet
Återvinning som alla tjänar på
Fördelarna med att återvinna energi och andra resurser i produktionen är stora, både miljömässigt och ekonomiskt. Det ger möjligheter att skapa en stabil och kostnadseffektiv produktion.

Vargön Alloys har lång erfarenhet och är en föregångare i branschen när det gäller återvinning från produktionen. Vi har bland annat utvecklat egna system för energiåtervinning sedan 1957. Totalt sett motsvarar de energimängder vi återvinner över hälften av den elenergi som tillförs processen.

Hetvatten levereras till fjärrvärme-verket i Vänersborg för uppvärmning av bostäder och andra lokaler.

Slaggen som bildas vid ferrokromtillverkning är ett förstklassigt material vid tex vägbyggen.
 
Återvinningskapacitet
Vargön Alloys AB var mycket tidiga med energiåtervinning och rökgasrening. Det första energiåtervinningssystemet togs i bruk 1957 och modern teknik för rökgasrening började användas så tidigt som 1971.
Högtrycksånga 400° C, 30 bar8      
Hetvatten 130° C, 60MW      
Slaggprodukter 200.000-250.000 ton/år